Teléfono: 988 40 02. Fax: 988 45 43 72. Emailadministracion@concellosarreaus.com

Publicanse as Bases para contratación dun Peón para Obras e os Anexos I para a solicitude no Concello na sede electrónica do Concello de Sarreaus.

Para acceder as Bases copiar o seguinte enlace no explorador:

http://concellosarreaus.sedelectronica.gal/info.1?x=mt2dvdD-9kk64*zWcL26He0BpQnTGBaoQX43JLt1R3PP-vnZypGI9fxV-SIp7IS0DGD*OuOT2uCYy8GYYfUWRVPDecovWzfJj3uOIqdxikfLBc2dvVIdwlSjv8hjKiaB

Para acceder os Anexos copiar o seguinte enlace no explorador:

http://concellosarreaus.sedelectronica.gal/info.1?x=mt2dvdD-9kk64*zWcL26He0BpQnTGBaoQX43JLt1R3PP-vnZypGI9fxV-SIp7IS0DGD*OuOT2uAuX4yZ2pJHqsGZutewsQeDHSFhUhsiX4oByZC8pn9Qj8k8EXGGyCsB